İhracat Gümrükleme Hizmetleri

İhracat Gümrükleme Hizmetleri

Müşterilerimizin yükleme ile ilgili detayları içeren yükleme ihbarı belgesi doğrultusunda, ürünlerinin yüklenmesi itibariyle ülkemiz gümrüklerinden çıkarılması ve firmaya teslim edilmesine kadar operasyonel süreçler takip edilmektedir.
İhracat işlemi kapsamındaki evrakların eksiksiz teslimi ve tüm resmi kurumlar tarafından ön izin ve kontrol işlemleriyle birlikte ihracat sürecinin mevzuatlara uygun bir şekilde tamamlanması sağlanır.

Hizmet Özellikleri
 • Satışı yapılan emtialar, teşvik konusu ise projelerini yapmak,
 • İhracatı yapılacak ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,
 • Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak,
 • İhracat rejimini ve ihracat yönetmeliğinde yer alan usul ve esasları çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadenin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemleri (sağlık sertifikası, kontrol belgesi, zirai karantina izni, atom enerji kurumu izni, A.TR, EUR-1, menşe şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri) yapmak,
 • Şirketin talebi doğrultusunda yapılacak ihracatın şartlarına göre Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenecek vesaiklerini bankaya veya şirketin talimatına göre eşyaların alıcısına intikalini sağlamak,
 • Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek, ilgili gümrükte kabul ve tescil ettirmek, muayene ve tespitini yapmak,
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerini tamamlamak, şirketin talebi doğrultusunda eşyanın beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasını şirkete teslim etmek,
 • Eşyaların yurt dışı edilmesinden sonra vedop sisteminde teyit görülmediği durumlarda ilgili ihracat gümrüğü ve sınır gümrüğü ile gerekli yazışmaları yapıp beyannamenin vedop sisteminde görülmesini sağlamak,
 • Geçici ihracat işlemlerini yapmak ve süresi içinde eşyanın yurda girişini takip etmek,
 • Geçici ithal edilen eşyaların süre takibini yapmak ve süresi içerisinde yurtdışı edilmesini sağlayarak taahhüt hesabını kapatıp teminat çözümlerini yapmak,
 • Teminat ve taahhütlerin takip işlemlerini yapıp bunları sonlandırmak,
 • Müşterilerinin ilgili birimlerine, gümrük ve dış ticaret konularındaki mevzuat ile ilgili eğitim vermek,
 • Değişen mevzuatı, o konu ile alakalı firmalara bir iş günü içinde yazılı olarak bildirmek,
 • İhracat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak.

İletişime Geç

İletişime geç butonuna tıklayarak bizimle iletişime geçebilir , hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Whatsapp
Seçkin Gümrük
Seçkin Gümrük
Merhaba , size nasıl yardımcı olabiliriz?