Gizlilik Politikası

Anasayfa » Gizlilik Politikası


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu                    : SEÇKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. (“Şirket”)

Adres                                     : Bahçelievler Merkez, 29 Ekim Cad., Kuyumcukent, No:1 A1  Blok Kat:3 D:22-23-26 Vizyon Park, Çobançeşme, 34197 İstanbul

Seçkin Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz:

1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Şirket nezdinde kişi gruplarına ilişkin olarak kişisel verilerin işleme amaçları şöyledir:

Çalışanlara ilişkin kişisel veriler; çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan yan hak ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi,  finans/muhasebe işlerinin takibi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin ve erişim etkilerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçları uyarınca;

Stajyerlere ilişkin kişisel veriler; stajyerler için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi amaçları uyarınca;

Şirket hissedarları ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin kişisel veriler; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans/muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçları uyarınca;

Tüzel şirket müşteri yetkililerine ilişkin kişisel veriler; sözleşme süreçleri ile hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, lojistik faaliyetinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca;

Gerçek kişi müşteri ve şahıs şirketi müşterisine ilişkin kişisel veriler; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans/muhasebe işleri ile hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçleri ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca;

Ziyaretçiye ilişkin kişisel veriler; ziyaretçi kaydının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve bilgi güvenliğinin sağlanması amaçları uyarınca;

Tedarikçi şahıs şirketine ilişkin kişisel veriler; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans/muhasebe işleri ile hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçleri, iş faaliyetlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca;

Tedarikçi çalışanına ilişkin kişisel veriler; denetim etik faaliyetlerinin yürütülmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amaçları uyarınca;

Çalışan adayına ilişkin kişisel veriler; insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme faaliyetleri uyarınca;

işlenmektedir.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.

2-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

Kişisel verilerin aktarımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerini göz önünde bulundurarak veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

Çalışanlara ilişkin kişisel veriler; çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan yan haklar ve menfaat süreçlerinin temini, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, çalışanın yan haklar ve menfaat süreçlerinin yerine getirilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve erişim yetkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak SGK, İşkur, ilgili meslek kuruluşlarına, Şirket’in çalıştığı avukatlara, her türlü adli mercilere, ilgili bankalara, ilgili sigorta emeklilik şirketlerine, ilgili icra daireleri ve icra mahkemelerine, iş sağlığı ve güvenliği (“ISG”) uzmanına ve bu kapsamda çalıştığımız kuruluşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, ilgili nakliye kooperatiflerine ve bu kapsamda taşıma faaliyetlerini gerçekleştiren nakliyecilere, servis hizmeti aldığınız tedarikçi şirkete, mali müşavirlik aldığımız kurum ve kuruluşlara, uygulama ve yazılım hizmeti alınan şirketlere, Şirket’in bulunduğu plaza yönetimine ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Stajyerlere ilişkin kişisel veriler; stajyerler için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na, bağlı olduğumuz eğitim kurumuna ve ilgili bankalara aktarılmaktadır. Şirket hissedarları ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin kişisel veriler; Şirket hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri için faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, ziyaretçi giriş çıkış kaydının yapılması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak ilgili bankalara, Maliye Bakanlığı’na, ilgili Vergi Dairesi’ne, Şirketimiz’in çalıştığı serbest ve yeminli mali müşavirlik kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Tüzel şirket müşteri yetkililerine ilişkin kişisel veriler; hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile sınırlı olarak ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne, ilgili Vergi Dairesi’ne, ilgili nakliye kooperatiflerine ve bu kapsamda taşıma faaliyetlerini gerçekleştiren nakliyecilere ve yazılım hizmeti ile mali müşavirlik hizmeti aldığımız kuruluşlara aktarılmaktadır.

Gerçek kişi müşteri ve şahıs şirketi müşterisine ilişkin kişisel veriler; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans/muhasebe işleri, lojistik faaliyetinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği süreçleri ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca; ilgili bankalara, ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne ve bu kapsamda yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara,  Maliye Bakanlığı’na, ilgili Vergi Dairesi’ne, ilgili nakliye kooperatiflerine ve bu kapsamda taşıma faaliyetlerini gerçekleştiren nakliyecilere, hizmet aldığımız yazılım sistemlerine ve serbest ve yeminli müşavirlik kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Ziyaretçiye ilişkin kişisel veriler; herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Tedarikçi şahıs şirketine ilişkin veriler; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak ilgili bankalara, Maliye Bakanlığı’na, ilgili Vergi Dairesi’ne, hizmet aldığımız yazılım sistemlerine ve serbest ve yeminli müşavirlik kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Tedarikçi çalışanına ilişkin veriler; denetim etik faaliyetlerinin yürütülmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amaçları uyarınca; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve hizmet aldığımız ISG uzmanına aktarılmaktadır.

Çalışan adayına ilişkin kişisel veriler; herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

3-Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, fiziken (belge/evrak/sözleşmeler ile vb.) ve internet üzerinden tarafımıza iletilen dokümanlar ile elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; yukarıda işleme amacı belirtilen kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz; açık rızanızın alınması hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

4- Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak Şirket’e ait  www.seckingumruk.com.tr web adresindeki başvuru formunu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak Bahçelievler Merkez, 29 Ekim Cad. Kuyumcukent No:1 A1 Blok Kat:3 D:22-23-26 Vizyon Park Çobançeşme, 34197 İstanbul adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya Şirket’e ait kep adresi olan seckingumruk@hs03.kep.tr adresine adresine iletilmeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KVKK BAŞVURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

ADAY AÇIK RIZA METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Whatsapp
Seçkin Gümrük
Seçkin Gümrük
Merhaba , size nasıl yardımcı olabiliriz?