İthalat Gümrükleme Hizmetleri

İthalat Gümrükleme Hizmetleri

Müşterilerimizin yükleme ile ilgili detayları içeren yükleme ihbarı belgesi doğrultusunda, ürünlerinin yüklenmesi itibariyle ülkemiz gümrüklerine ulaştırılması ve firmaya teslim edilmesine kadar operasyonel süreçler takip edilmektedir.
İthalat işlemi kapsamındaki evrakların eksiksiz teslimi ve tüm resmi kurumlar tarafından ön izin ve kontrol işlemleriyle birlikte ithalat sürecinin mevzuatlara uygun bir şekilde tamamlanması sağlanır.

Hizmet Özellikleri
 • İthalat öncesi maliyet belirleme,
 • Satın alınacak emtialar ile ilgili olarak mevzuat çalışması ve maliyet hesabını yapmak,
 • İthal edilecek ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,
 • Teşvik belgelerini çıkartmak,
 • Varsa, ön müsaadeleri almak, T.S.E. belgelendirme, CE işareti, kontrol belgesi, Tarım İl Müdürlüğü izinleri, kontrol belgesi alımları, muafiyet ve istisna uygulamaları yapmak,
 • İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa, konşimento cirolarını yaptırmak,
 • Taşıyıcıdan cirolu konşimentoyu almak (Ordino),
 • Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad etmek,
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesini yapmak,
 • Eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek,
 • Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak,
 • Gümrük vergi, resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak,
 • Fiili ithalat işleminin yapılması ile alakalı olarak yetkili mercilere ödemeleri yapmak, müşterinin istediği yere taşımasını yapmak ve yetkililerine teslim etmek,
 • Teşvik dosyaları tamamlanmışsa kapatmak ve varsa, teminatları çözmek,
 • Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak, gerekli olduğu durumlarda nakliyecilerle temas etmek,
 • Serbest dolaşıma giriş, transit, antrepo, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme, dahilde işleme, hariçte işleme işlemlerini yapmak,
 • Geçici ithalatta eşyanın giriş ayniyatını yapmak, alınan müsaadelere uygun ve zamanında çıkışını yapmak,
 • Geri gelen eşyalarda ilgili makamlarla gümrük idaresi arasındaki gerekli yazışmaları yaptırıp muafiyet hükümlerini uygulatarak eşyayı serbest dolaşıma sokmak,
 • Fatura, giriş beyannamesi, makbuz ve diğer harcama belgelerini istenen zaman dilimi içinde ve şirket içinde ilgili bölümlere göre tasnifini yaparak şirkete teslim etmek,
 • Müşterilerinin ilgili birimlerine, gümrük ve dış ticaret konularındaki mevzuat ile ilgili eğitim vermek,
 • Değişen mevzuatı, o konu ile alakalı firmalara bir iş günü içinde yazılı olarak bildirmek,
 • İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak.

 

İletişime Geç

İletişime geç butonuna tıklayarak bizimle iletişime geçebilir , hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

 

Whatsapp
Seçkin Gümrük
Seçkin Gümrük
Merhaba , size nasıl yardımcı olabiliriz?