Ayçiçeği Tohumu Yağları ve fraksiyonları hariç olmak üzere diğer bitkisel yağlarda ihracat kısıtlamalarının kaldırılması

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-140.04

Konu : Bazı Tarım Ürünleri İhracatında Düzenleme Yapılması

29.08.2022 / 77698774
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 09.03.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00072686643 sayılı yazımız.

b) 18.04.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00073936505 sayılı yazımız.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 29.08.2022 tarihli ve 6776533 sayılı yazıda; ilgide kayıtlı yazılarımız konusu yazıları ile bazı bitkisel yağların (Soya Yağı, Ayçiçek Yağı, Pamuk Yağı, Aspir Yağı, Kanola Yağı, Mısır Yağı, Margarin ve bu yağların fraksiyonları) ihracatlarının geçici olarak kısıtlandığı belirtilerek bu ürünlerin ülkeden çıkışına izin verilmemesi gerektiğinin bildirildiği,

Kısıtlamaya konu ürünlerin yurtiçi arz durumu dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlık Makamı’ndan alınan 27.08.2022 tarih ve 6712920 sayılı Olur ile;

1- “Organik Ürün Sertifikası” bulunan ürünlerin ihracat kısıtlamalarından muaf tutulmasına,

2- Ayçiçeği Tohumu Yağları ve fraksiyonları hariç olmak üzere diğer bitkisel yağlarda (Soya Yağı, Aspir Yağı, Pamuk Yağı, Kanola Yağı, Mısır Yağı, Margarin ve bu yağların fraksiyonlarına) uygulanan ihracat kısıtlamaların kaldırılmasına, karar verildiği,

Bu kapsamda; 151211910000, 151219900011, 151620910016 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nda yer alan Ayçiçeği Tohumu Yağı ve fraksiyonları hariç olmak üzere diğer bitkisel yağların ülkeden fiilen çıkışına izin verilmesinde sakınca bulunmadığı, belirtilerek ihracat düzenlemesi devam eden bazı bitkisel ürünlere ilişkin hazırlanan tablonun ekte gönderildiği ifade edilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER

– 1 adet yazı ve eki

DAĞITIM:

– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Whatsapp
Seçkin Gümrük
Seçkin Gümrük
Merhaba , size nasıl yardımcı olabiliriz?