Sirküler İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6776)

İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 ve7226 pozisyonlarında Karar ekinde bildirilen ürünlerin Gümrük Vergisi Oranları Yükseltildi.(Yürürlük Tarihi: 27.02.2023)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6776) (28.01.2023 t. 32087 s. R.G.)


CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6776

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

27 Ocak 2023

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan “72. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve ekli listede GTİP numaraları belirtilen eşyaya ait satırlar ile aynı tabloda yer alan 2, 3 ve 4 sayılı dipnotlar aynı listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın eki V sayılı listede yer alan 8505.11.00 GTP’li satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8505.11.10470.7029*Üçgen, kare, dikdörtgen veya trapezoid biçiminde malzemeler: kavislenmiş olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için yuvarlanmış köşeli olsun ya da olmasın, neodim, demir ve bor içeren, aşağıdaki boyutlarda olan:
—uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,
—genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,
—yüksekliği 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm’yi geçmeyen.
031.12.2026


MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi yayımını takip eden 30 uncu gün,

b) 2 nci maddesi 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

GTİPDİPNOTGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1234GTS ÜLKELERİ8
567
7208.10.00.10.00 002,61515151515
7208.10.00.90.00 002,61515151515
7208.25.00.10.00 001,81515151515
7208.25.00.90.00 001,81515151515
7208.26.00.10.00 001,81515151515
7208.26.00.90.00 001,81515151515
7208.27.00.10.00 001,81515151515
7208.27.00.90.00 001,81515151515
7208.36.00.10.00 001,81515151515
7208.36.00.90.00 001,81515151515
7208.37.00.10.11 001,81515151515
7208.37.00.10.19 001,81515151515
7208.37.00.90.12 001,815(2)15(2)15(2)15(2)15(2)
7208.37.00.90.18 001,815(2)15(2)15(2)15(2)15(2)
7208.37.00.90.19 001,81515151515
7208.38.00.10.11 001,81515151515
7208.38.00.10.19 001,81515151515
7208.38.00.90.12 001,815(2)15(2)15(2)15(2)15(2)
7208.38.00.90.18 001,815(2)15(2)15(2)15(2)15(2)
7208.38.00.90.19 001,815(3)15(3)15(3)15(3)15(3)
7208.39.00.10.11 001,81515151515
7208.39.00.10.19 001,81515151515
7208.39.00.90.12 001,815(2)15(2)15(2)15(2)15(2)
7208.39.00.90.18 001,815(2)15(2)15(2)15(2)15(2)
7208.39.00.90.19 001,815(3)15(3)15(3)15(3)15(3)
7208.40.00.10.11 002,61515151515
7208.40.00.10.19 002,61515151515
7208.40.00.90.11 002,61515151515
7208.40.00.90.19 002,61515151515
7208.51.20.10.11 001,81515151515
7208.51.20.10.19 001,81515151515
7208.51.20.90.11 001,81515151515
7208.51.20.90.19 001,81515151515
7208.51.91.10.00 001,81515151515
7208.51.91.90.00 001,81515151515
7208.51.98.10.00 001,81515151515
7208.51.98.90.00 001,81515151515
7208.52.10.10.00 001,81515151515
7208.52.10.90.00 001,81515151515
7208.52.91.10.00 001,81515151515
7208.52.91.90.00 001,81515151515
7208.52.99.10.00 001,81515151515
7208.52.99.90.00 001,81515151515
7208.53.10.10.00 001,81515151515
7208.53.10.90.00 001,81515151515
7208.53.90.10.00 001,81515151515
7208.53.90.90.00 001,81515151515
7208.54.00.10.11 001,81515151515
7208.54.00.10.19 001,81515151515
7208.54.00.90.11 001,81515151515
7208.54.00.90.19 001,81515151515
7208.90.20.10.11 001,81515151515
7208.90.20.10.12 001,81515151515
7208.90.20.20.11 001,81515151515
7208.90.20.20.12 001,81515151515
7208.90.80.10.11 0001515151515
7208.90.80.20.11 0001515151515
7209.15.00.10.00 0021717171717
7209.15.00.90.00 0021717171717
7209.16.10.00.11 0021717171717
7209.16.10.00.19 0021717171717
7209.16.90.10.00 0021717171717
7209.16.90.90.00 00217(4)17(4)17(4)17(4)17(4)
7209.17.10.00.11 0021717171717
7209.17.10.00.19 0021717171717
7209.17.90.10.00 0021717171717
7209.17.90.90.00 00217(4)17(4)17(4)17(4)17(4)
7209.18.10.00.11 0021717171717
7209.18.10.00.19 0021717171717
7209.18.91.10.00 0021717171717
7209.18.91.90.00 00217(4)17(4)17(4)17(4)|7(4)
7209.18.99.10.00 0021717171717
7209.18.99.90.00 00217(4)17(4)17(4)17(4)17(4)
7209.25.00.10.00 0021717171717
7209.25.00.90.00 0021717171717
7209.26.10.00.11 0021717171717
7209.26.10.00.19 0021717171717
7209.26.90.10.00 0021717171717
7209.26.90.90.00 0021717171717
7209.27.10.00.11 0021717171717
7209.27.10.00.19 0021717171717
7209.27.90.10.00 0021717171717
7209.27.90.90.00 0021717171717
7209.28.10.00.11 0021717171717
7209.28.10.00.19 0021717171717
7209.28.90.10.00 0021717171717
7209.28.90.90.00 0021717171717
7209.90.20.11.00 0021717171717
7209.90.20.19.00 0021717171717
7209.90.80.21.11 0001717171717
7209.90.80.29.11 0001717171717
7210.11.00.10.11 0032020202020
7210.11.00.90.11 0032020202020
7210.12.20.00.11 0032020202020
7210.12.20.00.80 0032020202020
7210.12.80.10.11 0032020202020
7210.12.80.90.11 0032020202020
7210.20.00.10.11 0032020202020
7210.20.00.90.11 0032020202020
7210.30.00.10.11 0032020202020
7210.30.00.90.11 0032020202020
7210.41.00.10.11 0032020202020
7210.41.00.90.11 0032020202020
7210.49.00.10.11 0032020202020
7210.49.00.90.11 0032020202020
7210.50.00.10.11 0032020202020
7210.50.00.90.11 0032020202020
7210.61.00.10.11 0032020202020
7210.61.00.90.11 0032020202020
7210.69.00.10.11 0032020202020
7210.69.00.90.11 0002020202020
7210.70.10.00.11 0032020202020
7210.70.80.10.11 0032020202020
7210.70.80.90.11 0032020202020
7210.90.30.10.11 0032020202020
7210.90.30.90.11 0032020202020
7210.90.40.10.11 0032020202020
7210.90.40.90.11 0032020202020
7210.90.80.10.11 0032020202020
7210.90.80.90.11 0032020202020
7211.13.00.11.00 00318,820202020
7211.13.00.29.00 00318,820202020
7211.14.00.10.00 0032020202020
7211.14.00.21.11 0032020202020
7211.14.00.21.12 0021515151515
7211.14.00.29.12 0021515151515
7211.14.00.31.00 0032020202020
7211.14.00.39.00 0032020202020
7211.14.00.41.00 0032020202020
7211.14.00.49.00 0032020202020
7211.14.00.50.00 0032020202020
7211.19.00.10.00 0032020202020
7211.19.00.21.00 0032020202020
7211.19.00.29.00 0032020202020
7211.19.00.31.00 0032020202020
7211.19.00.39.00 0032020202020
7211.19.00.50.00 0032020202020
7211.23.20.90.11 0032020202020
7211.23.30.00.11 0021717171717
7211.23.30.00.12 0021717171717
7211.23.30.00.19 0021717171717
7211.23.30.00.22 0021717171717
7211.23.80.10.11 0001717171717
7211.23.80.90.11 0021717171717
7211.23.80.90.13 0032020202020
7211.23.80.90.19 0032020202020
7211.29.00.21.00 0032020202020
7211.29.00.29.00 0032020202020
7211.90.20.21.11 0032020202020
7211.90.20.29.11 0032020202020
7211.90.80.21.12 0032020202020
7211.90.80.21.13 0032020202020
7211.90.80.29.12 0032020202020
7211.90.80.29.13 0032020202020
7212.10.10.00.11 0032020202020
7212.10.10.00.19 0032020202020
7212.10.90.11.11 0032020202020
7212.10.90.19.11 0032020202020
7212.20.00.11.11 0032020202020
7212.20.00.19.11 0032020202020
7212.30.00.11.11 0032020202020
7212.30.00.19.11 0032020202020
7212.40.20.11.11 0032020202020
7212.40.20.11.21 0032020202020
7212.40.20.19.11 0032020202020
7212.40.20.19.21 0002020202020
7212.40.20.21.11 0032020202020
7212.40.20.29.11 0032020202020
7212.40.80.10.11 0032020202020
7212.40.80.90.11 0032020202020
7212.50.20.10.11 0002020202020
7212.50.20.90.11 0002020202020
7212.50.30.10.11 0002020202020
7212.50.30.90.11 0002020202020
7212.50.40.10.11 0002020202020
7212.50.40.90.11 0002020202020
7212.50.61.10.11 0002020202020
7212.50.61.90.11 0002020202020
7212.50.69.10.11 0002020202020
7212.50.69.90.11 0002020202020
7212.50.90.10.12 0032020202020
7212.50.90.10.13 0032020202020
7212.50.90.10.14 0032020202020
7212.50.90.10.18 0032020202020
7212.50.90.90.12 0032020202020
7212.50.90.90.13 0032020202020
7212.50.90.90.14 0032020202020
7212.50.90.90.18 0032020202020
7212.60.00.11.11 0032020202020
7212.60.00.11.21 0032020202020
7212.60.00.19.11 0032020202020
7212.60.00.19.21 0032020202020
7225.19.10.00.11 001,21515151515
7225.19.10.00.19 001,21515151515
7225.30.90.00.11 001,21313131313
7225.30.90.00.19 001,21313131313
7225.40.40.00.00 001,21515151515
7225.40.60.00.00 001,21515151515
7225.40.90.00.00 001,21515151515
7225.50.80.00.11 001,21717171717
7225.50.80.00.12 001,21717171717
7225.92.00.00.10 001,22020202020
7225.99.00.00.10 001,21515151515
7226.91.91.00.00 0001515151515
7226.91.99.00.00 0001515151515
7226.92.00.00.11 0001717171717
7226.99.30.00.11 0002020202020
7226.99.30.00.19 0002020202020
7226.99.70.00.11 0001515151515
7226.99.70.00.19 0001515151515


(2) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %13 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(3) Sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %13 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(4) Beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %15 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

Whatsapp
Seçkin Gümrük
Seçkin Gümrük
Merhaba , size nasıl yardımcı olabiliriz?