Sirküler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/2) / genel

İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine ek süre başvurularına ilişkin eklenen geçici madde ile; 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların (6/2/2023 tarihinden önce belgede/izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin süreleri resen ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/2) (28.02.2023 t. 32118 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1- 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi

GEÇİCİ MADDE 38- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların (6/2/2023 tarihinden önce belgede/izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin süreleri, bu Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak kaydıyla, resen ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılır.”

MADDE 2– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Whatsapp
Seçkin Gümrük
Seçkin Gümrük
Merhaba , size nasıl yardımcı olabiliriz?