Sirküler Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ/genel

2023/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğe eklenen geçici madde ile; 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan bu Tebliğin Ek-1 inde yer alan liste kapsamı eşya için, anılan listede belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmaksızın izin vermeye İthalat Genel Müdürlüğü 15/9/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yetkili kılınmıştır.

7 Mart 2023 SALIResmî GazeteSayı : 32125
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ(İTHALAT: 2023/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“6/2/2023 tarihli depremlere ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan liste kapsamı eşya için, anılan listede belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmaksızın izin vermeye Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) 15/9/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yetkilidir.”
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 
Whatsapp
Seçkin Gümrük
Seçkin Gümrük
Merhaba , size nasıl yardımcı olabiliriz?