Seçkin Sirküler Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)/genel

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır. (Karar Sayısı: 7346)

İlgili Kara göre;

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1.fıkrasında yer alan %18 ibaresi %20 olarak , %8 ibaresi %10 şeklinde değiştirilmiştir.

Bu Karar yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girecektir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707-11.pdf

Whatsapp
Seçkin Gümrük
Seçkin Gümrük
Merhaba , size nasıl yardımcı olabiliriz?