Çerez Politikası

Anasayfa » Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu   Çerez   Politikası   (“Politika”),   SEÇKİN   GÜMRÜK   MÜŞAVİRLİĞİ   LTD.   ŞTİ.’   ne (“Şirketimiz’’) ait https://seckingumruk.com.tr/ alan adlı internet sitesinin (‘Site’’) kullanıcıları veya ziyaretçileri tarafından kullanımları sırasında çalışan çerezlerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tanımlamalar yapmak ve veri sahibini aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar vasıtasıyla bilgisayarınıza, akıllı telefonlarınıza, tabletlerinize, sair mobil cihazlarınıza ve/veya ağ sunucusuna depolanan ufak metinlerdir. Sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızdaki verilerin bazıları “Çerez/Çerezler” olarak saklanabilir. Bu çerezlerin kullanımı ile tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlanmaktadır. Daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini inceleyebilirsiniz.

Belirtmek isteriz ki Çerezler; IP adresiniz dışında hiçbir kişisel verinizi toplamazlar, topladıkları verilerin tamamı anonimdir kişisel veriler içermez ve bilgisayarınızdaki programların çalıştırılması veya bilgisayarınıza virüs gönderilmesi için kullanılamaz. Çerezlerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

2.  POLİTİKANIN AMACI NEDİR?

Politika’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://seckingumruk.com.tr/ alan adlı Site’nin kullanıcıları veya ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu kapsamda sizlere Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz hususunda sizleri aydınlatmak istiyoruz:

3.  HANGİ TİP ÇEREZLERİ NASIL AMAÇLARLA KULLANMAKTAYIZ?

Şirketimiz tarafından herhangi bir kullanıcı verisi depolama amacıyla Çerez kullanılmamakta ve saklanmamaktadır. Sitemize ulaşım sağladığınız tarayıcılar vasıtasıyla, kullandığınız tarayıcı üzerinden üçüncü parti çerezleri toplandığı hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Söz konusu Çerezler web sitesine giren ziyaretçilerin tercih etmiş olduğu tarayıcıya bağlı olarak değişmekte olup arama motorlarında yer alan arama sonuçlarını işlevsel hale getirmek için kullanılan ve üçüncü parti tarafından oluşturulan otomatik çerezlerdir.

Bir diğer deyişle Şirketimiz doğrudan hiçbir kullanıcı veya ziyaretçinin çerezlerini toplamamakta ve kullanmamaktadır.

Toplanan çerezlerin toplama amaçları başlıca şöyledir:

 • Arama motorları tarafından kullanıcıların tercihlerini hatırlamak ve ilgili sayfalardaki içeriğe uygun hale getirmek
  • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
  • Tercihlerinizi ve web sitesi istatistikleriniz gibi diğer bilgileri hatırlamak ve dönüşüm oranlarını izlemek. (söz konusu veri Şirketimize anonim veri olarak aktarılmaktadır.)
  • Kişiselleştirme ve hedefleme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
  • Analiz faaliyetlerini gerçekleştirilmek

Şirketimiz çerez genel uygulaması çerçevesinde kişisel verilerinizi KVKK’nın 5’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işlemektedir:

 • Veri sahibinin açık rızası ile,
  • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tarafımızca doğrudan bir çerez toplanmadığı gibi, üçüncü kişi/kurum veya kuruluşlara da herhangi bir veri aktarımımız mevcut değildir.

4.  SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER NELERDİR?

Aşağıda sitemizde kullandığımız çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) yalnızca üçüncü parti çerezleri kullanılmaktadır.

A)   Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde dolaşabilmesi ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz

B)   İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler anonim olarak toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir.

NIDhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=tr (Google)
1P_JARhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=tr (Google)
  Ussthttps://browser.yandex.com.tr/help/personal-data-protection/cookies.html (Yandex.ru)
  Yabs-sidhttps://browser.yandex.com.tr/help/personal-data-protection/cookies.html (Yandex.ru)
  Yandexuidhttps://browser.yandex.com.tr/help/personal-data-protection/cookies.html (Yandex.ru)
  Yuidsshttps://browser.yandex.com.tr/help/personal-data-protection/cookies.html (Yandex.ru)

5.  ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

6.  VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen  verilerin  münhasıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak Şirket’e ait www.seckingumruk.com.tr web adresindeki başvuru formunu ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri eksiksiz doldurarak Bahçelievler Merkez, 29 Ekim Cad. Kuyumcukent No:1  A1  Blok  Kat:3 D:22-23-26  Vizyon  Park  Çobançeşme,  34197 İstanbul  adresine  bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya Şirket’e ait kep adresi olan seckingumruk@hs03.kep.tr adresine adresine iletilmeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Belirtmek isteriz ki; Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Şirketimiz tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmektesiniz.

Whatsapp
Seçkin Gümrük
Seçkin Gümrük
Merhaba , size nasıl yardımcı olabiliriz?